Administration-communication: Françoise Bruyelle / Responsable artistique: Jean de Spengler